• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт керівника
ЗВІТ КЕРІВНИКА
КЗ « СПЕЦІАЛЬНА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ–ДИТЯЧИЙ САДОК» ФУНДОВОЇ В.І.
ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ
В 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Привітання всім учасникам сьогоднішнього зібрання.

Щирі побажання успіхів.

Побажання отримати від даної зустрічі користь, інформацію для розуміння того, де і в якому середовищі виховуються і навчаються наші діти.

Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

Директор закладу керується у своїй діяльності Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

НВО № 3 є комунальною власністю Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. Будівля закладу прийнята в експлуатацію в 1972 році.

На початок 2016/2017 навчального року в закладі навчалося 28 учнів та 113 вихованців дошкільного відділення. Було укомплектовано 7 класів із середньою наповнюваністю 4 учні та 5 дошкільних груп із середньою наповнюваністю 25 дітей. Протягом навчального року до дошкільного відділення зараховано 20 дітей. На кінець навчального року в закладі навчається 25 учнів та 113 вихованців дошкільного відділення.

Режим функціонування – п'ятиденний, початок навчальних занять о 8.00.

Мова навчання – українська. В ДНЗ виховуються діти віком від 3 до 6 років, з режимом роботи 10,5; 12 та 24 години на день та трьохразовим харчуванням.

Кадрове забезпечення навчального закладу.

У 2016/2017 навчальному році штатними працівниками заклад був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть технічного персоналу) враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики.

Кількісний склад педагогічних працівників складає 31 особа, що відповідає штатному розпису.
Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи наступний:

- Стаж до 3 років – 1 працівник

- Від 3-10 років – 6 чоловік

- Від 10 до 20 років – 19 чоловік

- 20 років і більше - 5 чоловік. Тобто колектив досвідчений.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем:

- спеціалістів вищої категорії – 12 осіб;

- спеціалістів І категорії – 6 осіб;

- спеціалістів ІІ категорії – 9 осіб;

- спеціалістів – 4 особи;

Педагогічне звання має 1 вчитель:

- старший вчитель – 2 особа;

Навчальне навантаження дітей відповідало робочим навчальним планам та складено відповідно до потреб школярів і спрямоване на гуманізацію та диференціацію навчально-виховного процесу.

Два рази на рік за результатами 1 та 2 семестрів проводився моніторинг навчальних досягнень. Його результати оприлюднювались на педагогічній радітабатьківськихзборах.
Педагогічним колективом досягнуті певні успіхи в навчанні і вихованні учнів та вихованців. На кінець навчального року 90% учнів мають достатній рівень знань такі результати досягнуті завдяки повсякденній кропіткій роботі вчителів та вихователів закладу: вчителів-предметників Дубініній В.М., Карпенко І.В., Юрі Н.О., Колбасюку Ю.В., Гореленку Б.Л., Скорцескулу О.Л., Фабриці І.С., Вовку А.М., Курловій Н.Д., Солодовніковій В.П. ,Іванову Ю,П; вчителів початкових класів: Завгородньої С.В., Недзельської О.В.; вчителів дефектологів: Бойкової Л.В., Рудь Н.Г., Готішан В.С., Водзинської С.В.; вихователів ГПД: Шевченко О.Г. Вовка А.М; вихователів дошкільних груп Дудник А. М., Савченко О. М., Колісник А.С.., Мєзєнцевої О. П., Кириленко Т. Л., Кубишкіної О. В., Чудновської Т.О.

Особлива подяка учням, батькам та класному керівнику 12 класу Карпенко І.В.

Протягом 12 років засіювали зерна добра, освіченості та людяності учням класу. Діти виросли достойними людьми завдяки спільній роботі педагогів та батьків. Всі без виключення батьки завжди по доброму відгукувалися на співпрацю з колективом закладу, знаходили спільну мову у вирішенні різноманітних проблем, завжди були активними, чуйними та співчутливими.

У 2016/2017 н.р. діяльність педагогічного колективу спрямовувалась на реалізацію єдиної методичної проблеми закладу: «Підвищення якості освіти, оновлення змісту й форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів, вихователів та вихованців».

В цьому напрямку робота велася з залученням батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу в закладі, завдяки цьому було досягнено взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості учнів та дошкільнят.

Показники успішності в початковій школі – достатній рівень.

Показники успішності в школі другого ступеня - достатній рівень.

Показники успішності в школі третього ступеня – достатній рівень.

Державним стандартом початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 21 серпня 2013 р. № 607 передбачається одне з найважливіших завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості. Визначено вимоги до рівня освіченості дітей з особливими освітніми потребами, розроблено інструмент реалізації конституційного права дітей з особливими освітніми потребами Тому постає питання про пошук таких форм і методів організації навчально-виховного процесу школярів, які б найбільшою мірою забезпечували цей розвиток через досягнення кожною особистістю власного успіху, віри в свої сили.

Досягнення цієї мети –це уміле використання мотивації педагогами закладу, що допомагає розробляти способи досягнення максимальних результатів на основі виразного уявлення про особливості поводження.

Вся праця педагогів направлена на створення ситуації успіху .

1. Вчителі не бояться ставити хороші оцінки, якщо помічають хоча б мінімальний успіх учня. Адже невідчувши, що таке «відмінно», учень не прагнутиме до цієї оцінки.

2. На уроках педагоги надають дитині можливість почуватися особистістю. Поліпшують не лише самооцінку, але й самовпевненість. Обов'язково

називають дитину на ім'я, створюючи ситуації успіху довіри.

3. Підтримують інтерес до навчальної діяльності та досягнення успіху.

4. Створюють якомога більше епізодів, випадків, ситуацій, у яких учень може взяти участь, — тоді він матиме більше можливостей знайти себе.

5. Нормою педагогічної діяльності є ставлення до дитини, як до рівного, що

виключає право педагога на грубість, різкість, зневажливий тон.

Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється належними показниками.
Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі також продуктивно-модульні технології, технології корекційного навчання.

За підсумками навчального року учні закладу показали наступний результат:

- достатній рівень – 96 %

- середній рівень –4 %

- початковий – 0 %

За результатами перевірки навчальних досягнень учні:

на достатньому рівні:

частково відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії та факти, за допомогою вчителя наводять окремі приклади підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії, застосовують знання в стандартних ситуаціях;

на середньому рівні:

з допомогою вчителя відтворюють навчальний матеріал, можуть повторювати за зразком певну операцію або дію, з неточностями формулюють правила, відповідають правильно але не достатньо осмислено. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

За підсумками 2016/ 2017 н. р. учні мають такі навчальні досягнення

Клас Кі-ть учнів Рівень навчальних досягнень Середній бал
Початковий Середній Достатній Високий
І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем І сем ІІ сем
П. кл 3 - - - - - - - - - -
1 3 - - - - - - - - - -
5 2 - - - - 2 2 - - 7,5 7,9
7 3 - - - - 3 3 - - 7,6 8,1
9 4 - - 1 1 3 3 - - 7,4 7,6
10 6 - - 1 - 5 6 - 7,9 7,9
12 4 - - 1 - 3 4 - - 7,6 7,9
Всього 25 7,6 7,9

Корекційна робота по РСЗТСМ та ФВ

Розвиток слухового сприймання та формування вимови протягом навчального року був одним з основних завдань навчально-реабілітаційного процесу дітей з вадами слуху та невід’ємною складовою навчально-реабілітаційного процесу у першу та другу половину дня яка передбачала диференційований підхід до навчання учнів, враховуючи рівень їх загального і мовленнєвого розвитку, характер і ступінь порушення слухової функції, можливості її розвитку. Системну слухомовленєву роботу здійснювали вчителі-дефектологи з вищою фаховою підготовкою. Адміністрацією закладу протягом навчального року були відвідані індивідуальні та групові заняття з РСЗТСМ та ФВ таких педагогів: Бойкова Л.В, Карпенко І.В, Водзинська С.В

При проведенні занять з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови передбачалося з’ясування суті таких питань:

- виконання нормативно-правової бази щодо викладання предмета;

- використання ліцензійних комп’ютерних програм: « Світ звуків», «Живий звук»,

« Видима мова», «Адаптація - ЛОГО»;

- виконання вимог до сучасного уроку;

- впровадження інноваційних технологій навчання.

Вчителі-дефектологи обізнані з вимогами навчальних програм, Державними стандартами загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та забезпечують її виконання. Тематика відвіданих індивідуальних занять всіма учителями планувалася у відповідності з вимогами програм, віковими та індивідуальними особливостями учнів.

Виховна робота

Відповідно до наказу МОН молоді та спорту №1243 від 31.10.11 року «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», вирішення завдань виховної роботи у школі здійснюється за напрямами: ціннісне ставлення до держави і суспільства, до людей до себе, до природи, до праці, до мистецтва які реалізовувалися в ході проведення місячників:

· вересень – Місячник патріотичного виховання на тему: «З Україною в серці»;

· жовтень – Місячник трудового виховання на тему: «Праця – джерело життя, творчість – головна його прикраса»;

· листопад – Місячник превентивного виховання на тему: «Де є життя, там є й надія»;

· грудень – Місячник морально - правового виховання на тему: «Гляди, не забудь – людиною будь!»;

· січень – Місячник громадянсько-патріотичного виховання – патріотичного виховання «Від року до року слався, Україно!»;

· лютий – художньо – естетичного виховання «Мої таланти – тобі, рідна земле!»;

· березень – родинно-сімейного виховання на тему: «Дерево міцне корінням, а людина родом»;

· квітень – екологічного виховання на тему: «До природи не неси шкоди»;

· травень – військово-патріотичного виховання «Ми є. Були. І будем ми. Й вітчизна наша з нами».

Адміністрацією було організовано зустріч учнів закладу з представником Міського центру зайнятості Оцел Елою Анатоліївною, яка провела профорієнтаційний урок «Працевлаштування»

Традиційними в кінці травня є випускний ранок для дошкільнят старшої групи та Свято Останнього дзвоника (1 червня) , вручення свідоцтв про базову середню освіту та атестатів про здобуття середньої освіти школярам.

Грамотно, цікаво та змістовно працюють з учнями та вихованцями закладу класні керівники Юра Н.О., Дубініна В.М., Завгородня С.В., Карпенко І.В. Готішан В.С. Різноманітні та цікаві форми роботи практикують вихователь ГПД Шевченко О.Г. та вихователі д/г Кубишкіна О.В., Кириленко Т.Л., Дуднік Г.М., Мезенцева О.П., Колісник А.С..

Медична робота

В закладі організовано постійний медичний нагляд і проводиться ціла система лікувальних та профілактичних заходів, які виконуються сестрою медичною, лікарем КЗ Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1. Медичний кабінет має лікарські препарати невідкладної медичної допомоги. В наявності медичні препарати першої медичної допомоги і лікарські препарати по призначенню за кошт батьків.

Учні закладу знаходяться на неповному державному забезпеченні і забезпечуються дворазовим гарячим харчуванням (сніданок та обід на суму 20грн); а вихованці 3х разовим харчуванням, батьківська плата за харчування ясельних груп складає 9,60грн, садових груп 13,80грн

Функціонує група цілодобового перебування для дітей які проживають на території області. Ці діти забезпечуються 4х разовим харчуванням. Підвечірок та вечеря організовуються за кошти батьків в розмірі 10 грн на день. Між адміністрацією та батьками укладені договори, де відображені права та обов’язки кожної зі сторін. В раціон харчування включається: м’ясні, молочні, рибні, ковбасні вироби, овочеві страви, салати зі свіжих овочів, яйця, соки.

Надається безкоштовне харчування дітям батьки яких є учасниками АТО їх кількість 6 чоловік, дітям батьки яких загинули в АТО, їх кількість складає 1 дитина; діти батьки яких є учасниками ЧАЕС, їх кількість складає – 1 дитина.

Соціально-психологічна служба

До складу соціально-психологічної служби закладу входять соціальний педагог Готішан Вікторія Сергіївна та практичний психолог Слюсарева Світлана Геннадіївна.

Основними завданнями соціально-психологічної служби є:

сприяння повноцінному розвитку особистості учнів та вихованців на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання та саморозвитку;

забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолог-педагогічного вивчення;

профілактика і корекція відхилень в психо-фізичному розвитку учнів та вихованців.

Основні види діяльності служби-діагностика, корекція, реабілітація, профілактика,прогностика груп та між групових відносин.

Соціально-психологічна служба закладу протягом цього навчального року здійснювала співробітництво з Центром планування сім’ї, Центром зайнятості,Службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, з представниками правоохоронних органів щодо попередження правопорушень.

Фінансово-господарська діяльність

Будівля закладу прийнята в експлуатацію у 1972 році. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Кіровоградської міської ради.

Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам. Бухгалтерія вчасно приплачувала за спожиту електроенергію, воду та опалення. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, заклад не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв хоча вони були мізерними.

Планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, кабінети, групові та класні поступово ремонтуються та поповнюються новими стендами, виставковими, ігровими та методичними матеріалами. Активно проводиться робота з озеленення кімнат, класів, кабінетів, коридорів. За рахунок благодійних коштів оформлено рекреаційну зону де обладнано акваріум, живий куточок та зимовий сад.

Набагато естетичніше виглядає коридор першого поверху після капітального ремонту, який прикрашено новими гарними шторами.

Подвір'я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають діти та обслуговуючий персонал. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території.

Протягом навчального року за позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки, оновлення актової зали, поточні ремонти коридорів та інших приміщень закладу. Здійснюється оплата за послуги Інтернету та кабельного телебачення.

За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонт пральної машини та зварювального апарату. Проведено поточний ремонт та фарбування майданчиків, прогулянкових веранд, спортивного обладнання.

Протягом 2016/2017 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів, вели активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території закладу, проведенню ремонтних робіт.

Благодійна допомога:

- відДепартаментусоціальногозахистунаселення-багатофункціональний пристрій на суму 3240 грн;

- від Кіровоградського УВП УТОГ – учнівські столи та стільці;

- від благодійної організаціїї «Фонд щастя – дітям» – меблі одяг, взуття, постіль, вікна

- б\в, електробойлер, б\в, електроплита б\в, велосипеди б\в, умивальник б\в.

Батьківська допомога:

- холодильники на суму 8400 грн;

- шкільні дошки на суму 5365 грн;

- комп’ютер на суму 5237 грн;

- мультимедійний проектор та колонки на суму 6895 грн;

- бойлер на суму 1900 грн;

- килимове покриття на суму 1642 грн;

За батьківські кошти була утеплена зовнішня стіна дошкільної групи № 2.

Співпраця з батьками та особами, що їх замінюють.

З опікунами дитини, позбавленої батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок. Відповідно нормативних документів діти отримують безкоштовне гаряче харчування.

Традиційними формами роботи з батьками є: класні батьківські збори, індивідуальні бесіди, участь батьків в позашкільних заходах.

За звітний період не виявлено випадків протиправної поведінки учнів. Певні непорозуміння оперативно вирішуються спільно з сім’єю. Жодного учня не поставлено на внутрішкільний облік.

В більшості звернення громадян пов’язані з влаштуванням дітей дошкільного віку до закладу.

Об’єктивних скарг щодо роботи конкретного працівника або директора не надходило.

У кожному із своїх підлеглих директор має бачити, насамперед, особистість, у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Похвала, шана іде поруч з вимогливістю і справедливістю.

Кiлькiсть переглядiв: 160

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.